Copyright 2024 - สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Display # 

หนังสือ รู้จักคาร์บ รู้จักนับ ปรับสมดุล ควบคุมเบาหวาน ( hits : 20353)

      "หนังสือ รู้จักคาร์บ รู้จักนับ ปรับสมดุล ควบคุมเบาหวาน" การนับคาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate counting) เป็นหนึ่งในหัวข้อที่ถูกกำหนดไว้สำหรับผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ที่ต้องเข้าใจและประยุกต์ใช้ใน...

หนังสือ เบาหวานในเด็กและวัยรุ่น ( hits : 4778)

     "หนังสือ เบาหวานในเด็กและวัยรุ่น" หนังสือ เบาหวานในเด็กและวัยรุ่น เป็นหนังสือที่รวบรวมประสบการณ์จากเด็ก ครอบครัว และทีมแพทย์ ที่เรียนรู้อย่างกล้าหาญเพื่ออยู่ร่วมกันกับเบาหว�...

หนังสือออกใหม่ ... เบาหวาน น่ารู้ ( hits : 5335)

     หนังสือออกใหม่ ... เบาหวาน น่ารู้  รวบรวมเนื้อหาเบาหวาน ที่น่ารู้ น่าสนใจ ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับวันอาทิตย์แรรกของทุกเดือน ภายใต้คอลัมน์ ชีวิตและสุขภาพ  เน้นเร�...

การให้ความรู้เพื่อจัดการโรคเบาหวานด้วยตัวเอง ( hits : 12441)

        การให้ความรู้เพื่อจัดการโรคเบาหวานด้วยตัวเอง Diabetes Education for Self-Management            หนังสือคู่มือให้ความรู้เพื่อการจัดโรคการเบาหวานด้วยตนเองเล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้เรื่องโรคเบา�...

f t g m

ภาคี

 

                       

   

 

ค้นหา