Copyright 2024 - สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Display # 

การรักษาเบาหวานลงไต ( hits : 2022)

     การรักษาเบาหวานลงไต diabetes nephropathy จาก kdigo 2020 ผู้ป่วยทุกราย ควรปรับพฤติกรรม คุมอาหาร ออกกำลังกาย งดบุหรี่ ผู้ป่วยส่วนมาก ควรได้ยากลุ่ม ACEI หรือ ARB และ SGLT2 inhibitor ผู้ป่วยบางรายที่มีความเสี่ยงสูง �...

การวินิจฉัยเบาหวาน ADA2021 ( hits : 3200)

     การวินิจฉัยเบาหวาน ADA2021 เปลี่ยนแปลงจากเดิมเล็กน้อย สังเกตุตรงหมายเหตุ  หากผลแล็บให้การแปลผลไม่เหมือนกัน ให้ใช้ผลเลือดที่การเจาะครั้งเดียวได้ เช่น FPG และ HbA1c โดยการเจาะเลือดครั้ง...

คอร์สออนไลน์ สำหรับพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ( hits : 1866)

     คอร์สออนไลน์ สำหรับพยาบาลและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ to effectively support people with diabetes and promote healthy lifestyles and self-management to achieve optimal control of the condition. ประโยชน์ที่ได้รับ เช่น ความรู้ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์  ใบประกาศนียบัตร เ...

ขอเชิญร่วมแชร์กิจกรรมงานวันเบาหวานโลกลงเวปของ IDF ( hits : 1365)

     ขอเชิญร่วมแชร์กิจกรรมงานวันเบาหวานโลกของโรงพยาบาลหรือหน่าวยงานของท่านลงเวปของ IDF https://worlddiabetesday.org/your-activity/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Clicks&utm_campaign=congress&utm_source=Congress+Emailing+List&utm_campaign=529069caf3-EMAIL_CAMPAIGN_2020_05_04_02_48_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_033356d...

หลักการใช้ยาmetformin ( hits : 6697)

      การให้ยา metformin (ดังรูป) - พิจารณาให้ทุกรายในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ eGFR > 30 ml/min per 1.73 m2 - เริ่มยาทีละน้อย 500มก. ทุก 1 สัปดาห์ จนได้ขนาดยาที่เหมาะสม - ลดขนาดยาลงครึ่งนึง เมื่อ GFR < 45   2 - ติด...

ผู้ค้นพบอินซูลิน ( hits : 1410)

     Frederick Banting, J.J.R. Macleod, Charles Best, and James Collip: ผู้ค้นพบอินซูลิน หากไม่มีพวกท่านในวันนั้น เราก็ไม่มีอินซูลินใช้รักษาผู้ป่วยเบาหวานในวันนี้ #ThisDayInDiabetes - 100 years ago today, Sir Frederick Banting meets J. J. R. Macleod for the first time in Toronto. Macleod later arranges for Banting to use the...

วารสารเบาหวาน อ่านผ่านtablet หรือ smartphone บนอุ๊กบี ( hits : 1640)

     ท่านสามารถอ่านวารสารเบาหวานปีย้อนหลังได้ฟรี โดย อ่านผ่านtablet หรือ smartphone บนอุ๊กบีดอตคอม https://www.ookbee.com/search?keyword=%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99&searchType=all ...

โรคหัวใจและหลอดเลือดกับเส้นทางที่โรยไปด้วยเบาหวาน ( hits : 1954)

     โรคเบาหวานจะทำให้เกิดความเสื่อมของหลอดเลือดแดง ผู้ป่วยเบาหวานจึงต้องควบคุมปัจจัยเสี่ยงอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อน ครั้งนี้ พวกเราโครงการ For Your Sweetheart จะขอพาทุกค�...

ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการการตรวจ HbA1c แห่งชาติ ( hits : 2842)

     ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ดำเนินแผนทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการการตรวจ HbA1c ตั้งแต่ปี 2559 โดยเปรียบเทียบกับค่ากำหนดที่ตรวจวิเ�...

ภาพงานประชุมวิชาการประจำปี Diabetes education for physician and educator ( hits : 1724)

     ภาพงานประชุมวิชาการประจำปี Diabetes education for physician and educator 6-7สิงหาคม 2563 หัวข้อน่าสนใจมากมาย เช่น Diabetes and covid19, how to take care diabetes foot during social distancing, intermittent fasting for obese T2DM, ketosis prone diabetes เป็นต้น ...

f t g m

ภาคี

 

                       

   

 

ค้นหา