Copyright 2024 - สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Display # 

เส้นทางสู่นักวิ่ง นักปั่น...ประสบการณ์ตรงจากหนุ่มเบาหวาน ( hits : 4735)

      สวัสดีครับผมชื่อ T วันนี้ผมได้รับโอกาสจากอาจารย์ท่านหนึ่งในการมาแบ่งปันประสบการณ์เรื่องของเบาหวานกับการออกกำลังกาย ปัจจุบัน ผมอายุ 37 ปี ผมเป็นเบาหวานมาตั้งแต่อายุ 21 ปีครับ คร...

f t g m

ภาคี

 

                       

   

 

ค้นหา