Copyright 2024 - สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Display # 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลอย่างเหมาะสม เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย ( hits : 1245)

     พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้ำตาลอย่างเหมาะสม เพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม 2564ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรน�...

f t g m

ภาคี

 

                       

   

 

ค้นหา