Copyright 2024 - สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Display # 

เชิญชวนร่วมฟังการอภิปราย เรื่อง ‘‘Diabetes Family and Network’’ ( hits : 3168)

     เชิญชวนร่วมฟังการอภิปรายเรื่อง ‘‘Diabetes Family and Network’’   [ คลิกเพื่อลงทะเบียน ]   PDF:- คลิกด้านล่าง เพื่อดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม Attachments: 1. กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และร่วมประชุมวิช...

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และการประชุมวิชาการ เรื่อง ‘‘Diabetes Family and Network’’ ( hits : 3720)

     การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 และการประชุมวิชาการเรื่อง ‘‘Diabetes Family and Network’’   [ คลิกเพื่อลงทะเบียน ]   PDF:- คลิกด้านล่าง เพื่อดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม Attachments: 1. กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประ...

VDO บรรยากาศงานวิ่ง Dutch Mill วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2561 ( hits : 2677)

           ...

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 เรื่อง Evolving Paradigms for Insulin Therapy of Type 2 Diabetes ( hits : 2096)

     ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2เรื่อง Evolving Paradigms for Insulin Therapy of Type 2 Diabetes ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น  จ.ร้อยเอ็ด วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561  ผู้เข้าร่วมประชุม 106 คน {gallery}Gallery/article_726{/gallery} ...

ภาพบรรยากาศ การเยี่ยมชมกิจกรรมและการดำเนินงานของชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนกลุ่มโรคเบาหวาน ( hits : 1424)

     ภาพบรรยากาศ การเยี่ยมชมกิจกรรมและการดำเนินงานของชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนกลุ่มโรคเบาหวาน รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ วันอังคารที่ 31 ก.ค. 61 ผู้ร่วมประชุม 89 คน {gallery}Gallery/article_722{/gallery}   ...

ภาพบรรยากาศ การประชุมวิชาการประจำปี 2561 “Selected Issues in Diabetes 2018” ( hits : 1678)

     ภาพบรรยากาศ การประชุมวิชาการประจำปี 2561“Selected Issues in Diabetes 2018” วันที่ 2-3 สิงหาคม 61 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม ผู้เข้าร่วมประชุม 244 คน {gallery}Gallery/article_721{/gallery}   ...

ภาพบรรยากาศ การสัมมนาโครงการพัฒนาชมรมเบาหวาน เพื่อส่งเสริมการดูแลโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ( hits : 1485)

     การสัมมนาโครงการพัฒนาชมรมเบาหวานเพื่อส่งเสริมการดูแลโดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลร...

ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง Evolving Paradigms for Insulin Therapy of Type 2 Diabetes ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ( hits : 1420)

     ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1เรื่อง Evolving Paradigms for Insulin Therapy of Type 2 Diabetes กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง Evolving Paradigms for Insulin Therapy of Type 2 Diabetes ณ โรงแรมแกรนด์วิสต้า จ.เชียงราย วันศุก...

ภาพบรรยากาศ งานประชุมวิชาการ NCD Forum 2018 ในวันที่ 8-10 ส.ค. 61 ผู้ร่วมงาน 2,000 คน ( hits : 2064)

     ภาพบรรยากาศ งานประชุมวิชาการ NCD Forum 2018 ในวันที่ 8-10 ส.ค. 61 ผู้ร่วมงาน 2,000 คน สมาคมฯ ออกบูธนิทรรศการให้ความรู้ ในงานประชุมวิชาการ NCD Forum 2018 (ด้านสุขภาพกลุ่มวัยทำงานด้านโรคไม่ติดต่อ) ในวันที่ 8-1...

ภาพบรรยากาศ โครงการส่งเสริมและป้องกัน คนไทยไม่ให้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ในวันที่ 18 ก.ค. 61 ผู้ร่วมงาน 990 คน ( hits : 1423)

     ภาพบรรยากาศ โครงการส่งเสริมและป้องกัน คนไทยไม่ให้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ในวันที่ 18 ก.ค. 61 ผู้ร่วมงาน 990 คน สมาคมฯ ร่วมเป็นภาคี และร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ การขับเคลื่อนและพัฒนาสู่ควา�...

f t g m

ภาคี

 

                       

   

 

ค้นหา