Copyright 2024 - Custom text here

หนังสือ รู้จักคาร์บ รู้จักนับ ปรับสมดุล ควบคุมเบาหวาน"

การนับคาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate counting) เป็นหนึ่งในหัวข้อที่ถูกกำหนดไว้สำหรับผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ที่ต้องเข้าใจและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เกิดความสมดุลของระดับน้ำตาลในเลือก จากการดำเนินการของโครงการพัฒนาระบบและเครือข่ายบริบาลรักษาเบาหวานชนิดที่ 1 และเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น ได้มีการจัดทำชุดสอนเรื่องเบาหวาน (DSME Module) เพื่อใช้เป็นสื่อการสอน พบว่าในเรื่องเกี่ยวกับอาหารและการนับคาร์โบไฮเดรต เอกสารข้อมูลที่ใช้ในปัจจุบันมีความแตกต่างกันหลากหลาย ทำให้ผู้สอนและผู้เป็นเบาหวานเข้าใจยาก และมีความสับสนในการเลือกใช้ ทางคณะกรรมการของโครงการฯ จึงได้ประสานความร่วมมือผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ร่วมกันพัฒนาคู่มือการนับคาร์โบไฮเดรตเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นมาตรฐานและมีข้อมูลไปในทางเดียวกัน โดยใช้ชื่อว่า "รู้จักคาร์บ รู้จักนับ ปรับสมดุล ควบคุมเบาหวาน"

 

คลิกที่ภาพปกเพื่ออ่าน

     

เข้าใจเบาหวานประเมินความเสี่ยงเบาหวานน้ำตาล


วันเบาหวานโลก


สถิติ


บริจาค


วารสารเบาหวาน


วงล้อดัชนีน้ำตาล


เครือข่ายชมรมเบาหวาน

 

 เครือข่ายบริบาลและการลงทะเบียนเบาหวานชนิดที่ 1 และเบาหวานวินิจฉัยก่อนอายุ 30 ปี

Thai-Type 1 Diabetes and Diabetes diagnosed Age before 30 years Registry, Care and Network (T1DDAR CN) เครือข่าย T1DDAR CN

คู่มือ


สื่อการสอน T1DDAR CN และ
DSME module


สมัครสมาชิก

รู้จักเรา "T1DDAR CN"


ประมวลภาพกิจกรรม


หนังสือ


T1DDAR CN DASH BOARD

 

 

โครงการ For Your Sweetheart ประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทุกคนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของโรคเบาหวาน และโรคหัวใจโดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และครอบครัวทราบถึงความเสี่ยงของโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด พร้อมทั้งให้ความรู้กับบุคคลใกล้ชิด เพื่อที่จะสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกวิธีรวมไปถึงการเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้

 

  


 
 
 
 
 

                       

   

 

1173567
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2066
6039
13972
39076
25151
996149
1173567

Your IP: 172.70.39.72
2024-03-05 06:43