Copyright 2022 - Custom text here

ผู้ป่วยเบาหวานกับการดูแลตัวเองให้เบาใจในช่วงโควิด-19

ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่ม NCDs หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หากติดเชื้อโควิด-19 ขึ้นมาก็อาจมีอาการรุนแรงมากกว่าปกติ โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน เพราะระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น ทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายต่ำลง ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะแทรกซ้อนต่างๆ เช่น เชื้อลงปอดจนหายใจลำบาก บางรายอาจต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ เกิดภาวะไตวาย หรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตเลยทีเดียว

และจากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยที่ยังน่ากังวล ผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงไม่ควรเบาใจ ด้วยการหันมาดูแลตัวเองให้เข้มงวดขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 ให้ได้มากที่สุด