Copyright 2022 - Custom text here

โครงการประกวดกิจกรรมวันเบาหวานโลกประจำปี 2561-2562 

        เนื่องด้วยปี 2561 นี้ สมาพันธ์เบาหวานโลก (IDF) ได้กำหนดหัวข้อรณรงค์วันเบาหวานโลก “เบาหวานกับครอบครัว” เนื่องจากโรคเบาหวานมีความเกี่ยวข้องกับครอบครัวอย่างมาก สมาชิกในครอบครัวต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้สมาชิกในครอบครัวที่เป็นเบาหวานดูแลตนเองได้ดีขึ้น ในทางตรงกันข้าม สมาชิกในครอบครัวมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานมากขึ้นเช่นกัน การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในครอบครัว ทำให้เกิดผลดีทั้งตัวผู้ป่วยและสมาชิกคนอื่นในครอบครัว

       สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ จึงจัดให้มีการประกวดโครงการและกิจกรรม ที่มีการบูรณาการ การป้องกันเบาหวาน การคัดกรอง การลดความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยง หญิงตั้งครรภ์ และครอบครัว โดยมีการจัดสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน เน้นการมีส่วนร่วมของชมรมผู้ป่วยเบาหวานในสถานพยาบาล ประชาชนหรือบุคลากรในพื้นที่รับผิดชอบ โดยแบ่งประเภทการประกวดและรางวัลออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้

        1. ระดับ รพ.มหาวิทยาลัย รพ.ศูนย์ รพ.จังหวัด รพ.เอกชน

        2. ระดับ รพ.ชุมชน และ รพ.สต.

        3. ระดับ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่สถานพยาบาล ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และ บริษัทต่างๆ

        4. ระดับโรงเรียน

 

การประกวดกิจกรรม ณ ปัจจุบัน มี 3 โครงการ ดังต่อไปนี้ (คลิกที่รูปแบนเนอร์ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

2.1 การประกวดกิจกรรมการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ในครอบครัว (ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี)

    หมดเขตส่งประกวดภายในวันที่ 15 ม.ค. 62

 

2.2 การประกวดกิจกรรมสำหรับผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 และ ครอบครัว

    หมดเขตส่งประกวดภายในวันที่ 15 ม.ค. 62

3. กิจกรรมการประกวดป้องกันเบาหวานของหน่วยงานต่างๆ ในวันเบาหวานโลก 2561-2562 หัวข้อ The Family and Diabetes (เบาหวานกับครอบครัว)

    การดำเนินการแล้วเสร็จก่อน วันที่ 30 ธ.ค. 61

    หมดเขตส่งผลงาน ภายในวันที่ 15 ม.ค. 62

 

หรือคลิก URL ด้านล่่างนี้ เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 โครงการประกวดกิจกรรมวันเบาหวานโลกประจำปี 2561-2562

เอกสารดาวน์โหลด

000126
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
126
0
126
0
126
0
126

Your IP: 34.229.63.215
2022-09-30 02:45