Copyright 2022 - Custom text here

การประกวดกิจกรรมวันเบาหวานโลกประจำปี 2561-2562

        เนื่องด้วยปี 2561 นี้ สมาพันธ์เบาหวานโลก (IDF) ได้กำหนดหัวข้อรณรงค์วันเบาหวานโลก “The Family and Diabetes” (เบาหวานกับครอบครัว) เนื่องจากโรคเบาหวานมีความเกี่ยวข้องกับครอบครัวอย่างมาก สมาชิกในครอบครัวต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้สมาชิกในครอบครัวที่เป็นเบาหวานดูแลตนเองได้ดีขึ้น ในทางตรงกันข้าม สมาชิกในครอบครัวมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานมากขึ้นเช่นกัน การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนในครอบครัว ทำให้เกิดผลดีทั้งตัวผู้ป่วยและสมาชิกคนอื่นในครอบครัว

 

       สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ จึงจัดให้มีการประกวดโครงการและกิจกรรม ที่มีการบูรณาการ การป้องกันเบาหวาน การคัดกรอง การลดความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ยง หญิงตั้งครรภ์ และครอบครัว โดยมีการจัดสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน เน้นการมีส่วนร่วมของชมรมผู้ป่วยเบาหวานในสถานพยาบาล หรือประชาชน

 

        หน่วยงานต่างๆ แบ่งเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วย

        1. ระดับ รพ.มหาวิทยาลัย, รพ.ศูนย์, รพ.จังหวัด, รพ.เอกชน

        2. ระดับ รพ.ชุมชน และ รพ.สต.

        3. ระดับ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่สถานพยาบาล ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ, หน่วยงานภาคเอกชน และโรงเรียน

        4. ระดับ ชมรมเบาหวาน

        

        โดยหน่วยงานทุกหน่วยงานตามประกาศสามารถส่งกิจกรรมป้องกันเบาหวานได้

        1. โดยรวบรวมกิจกรรมที่ดำเนินการป้องกัน ในองค์กร ในชุมชน ในชมรม และในโรงเรียน

        2. กิจกรรมอาจดำเนินการภายใน ปี 2561-2562 หรือ 2 ปีต่อเนื่อง

        3. การคัดกรอง GDM และติดตามระยะยาวทั้งมารดาและทารกอย่างเป็นระบบ ก็สามารถส่งเข้าประกวดได้

        4. การติดตามครอบครัวเบาหวาน และ ทำการลดปัจจัยเสี่ยงในครอบครัว และมีผลลัพธ์ชัดเจนก็สามารถส่งเข้าประกวดได้

 

 

การประกวดกิจกรรม มี 3 กิจกรรม ดังต่อไปนี้ (คลิกที่รูปแบนเนอร์ เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

1. การประกวดกิจกรรมการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ในครอบครัว

        การติดตามครอบครัวเบาหวาน และทำการลดปัจจัยเสี่ยงในครอบครัวและมีผลลัพธ์ชัดเจน โดยเป็นกลุ่มครอบครัวตั้งแต่ 5 ครอบครัวขึ้นไป ส่งโครงการภายในวันที่ 15 ม.ค. 63

 

2. กิจกรรมประกวดสาหรับผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 และ ครอบครัว

    หมดเขตส่งประกวดภายในวันที่ 15 ม.ค. 63

 

3. ประกวดการจัดกิจกรรมป้องกันเบาหวานและลดความเสี่ยงในชุมชน ในองค์กร ในชมรม และในโรงเรียน เนื่องในวันเบาหวานโลก 2561-2562

    ส่งโครงการภายในวันที่ 15 ม.ค. 63

 

หรือคลิก URL ด้านล่างนี้ เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 การประกวดกิจกรรมวันเบาหวานโลกประจำปี 2561-2562

เอกสารดาวน์โหลด

ใบนำส่งการสมัครประกวดกิจกรรมต่างๆ

เอกสารดาวน์โหลด

 

129697
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
82
1147
6139
8061
1229
90793
129697

Your IP: 44.200.169.3
2022-12-02 01:52