Copyright 2022 - Custom text here

2. กิจกรรมประกวดสำหรับผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 และ ครอบครัว

เปิดรับสมัคร ครอบครัวเบาหวานชนิดที่ 1 ที่เข้าเกณฑ์ ดังนี้

1. เป็นครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นเบาหวานชนิดที่ 1 อย่างน้อย 1 คน นานกว่า 5 ปี ขึ้นไป

2. สมาชิกในครอบครัว มีศักยภาพในการดูแลตนเอง มีการทำกิจกรรมประจำวันของเบาหวาน ได้แก่

             (1) การตรวจวัดระดับน้ำตาลปลายนิ้ว ไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อวัน

             (2) นับอาหาร ข้าว แป้ง ที่เรียกว่า นับคาร์บ (เกือบ) ทุกมื้อ

             (3) คำนวณยาฉีดอินซูลินตามอาหารและผลระดับน้ำตาล และฉีดยาอินซูลิน (เกือบ) ครบทุกมื้อ

             (4) รับประทานอาหารตามที่คำนวณ และมีสารอาหารเหมาะสม ส่งผลให้ มีระดับน้ำตาลสะสม เอวันซี ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

(อย่างน้อย 3 ครั้งห่างกัน 3-4 เดือนติดต่อกัน) ต่ำกว่า 7.5 %

3. มีการตรวจประจำปี น้ำหนัก การเจริญเติบโต อยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่อ้วน หรือผอมกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามวัย และตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนประจำปีครบถ้วน ตา ไต ผลเลือดที่จำเป็น ตามเกณฑ์กำหนดและผลอยู่ในเกณฑ์ดี

4. ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ดีเคเอ และไม่มีภาวะน้ำตาลต่ำรุนแรง ในปีที่ผ่านมา

5. มีการแสดงถึงความร่วมมือของครอบครัวที่ให้กำลังใจต่อกัน ในด้านสุขภาพ การเรียนและดำเนินชีวิต โดยการเขียน เรียงความ และ/หรือ วาดรูปประกอบ ให้เข้าใจได้   

 

ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสาร ดังนี้

1. หนังสือรับรองจากแพทย์ผู้รักษา มีข้อมูล ในข้อ 1-4 ให้ครบถ้วน พร้อมลายเซ็น ชื่อนามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสามารถสอบถามได้

2. เอกสารประกอบเรื่องเล่า ข้อ 5 ไม่น้อยกว่า 3-5 หน้า A4 ภายใน วันที่ 15 ม.ค. 63

           • รางวัลที่ 1            10,000 บาท

            รางวัลที่ 2            6,000 บาท

            รางวัลที่ 3            4,000 บาท

สำหรับเกณฑ์การประกวดปีที่ 2 (2562-2563) จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 

หมายเหตุ  คณะกรรมการสมาคมฯ และผู้เชี่ยวชาญจะตัดสิน โดยมีหลักการที่ผู้เป็นเบาหวานและครอบครัว สามารถอยู่ร่วมกันเกื้อกูลกัน และแบ่งปันองค์ความรู้ในการดูแลตนเองด้านสุขภาพ ผู้เป็นเบาหวาน สามารถควบคุมภาวะแทรกซ้อน เฉียบพลัน และระยะยาว ประสบความสำเร็จในการเรียน การอยู่ร่วมกับผู้อื่นและการทางาน และผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นข้อยุติ

 

หรือคลิก URL ด้านล่างนี้ เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 

 การประกวดกิจกรรมวันเบาหวานโลกประจำปี 2561-2562

เอกสารดาวน์โหลด

ใบนำส่งการสมัครประกวดกิจกรรมต่างๆ

เอกสารดาวน์โหลด

 

129743
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
128
1147
6185
8061
1275
90793
129743

Your IP: 44.200.169.3
2022-12-02 02:17