Copyright 2023 - Custom text here

2.2 กิจกรรมประกวดสำหรับผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 และ ครอบครัว

          เปิดรับสมัคร ครอบครัวเบาหวานชนิดที่ 1 ที่ เข้าเกณฑ์ ดังนี้

          1. เป็นครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นเบาหวานชนิดที่ 1 อย่างน้อย 1 คน นานกว่า 5 ปี ขึ้นไป

          2. สมาชิกในครอบครัว มีศักยภาพในการดูแลตนเอง มีการทำกิจกรรมประจำวันของเบาหวาน ได้แก่

             (1) การตรวจวัดระดับน้ำตาลปลายนิ้ว ไม่น้อยกว่า 3 ครั้งต่อวัน
             (2) นับอาหาร ข้าว แป้ง ที่เรียกว่า นับคาร์บ (เกือบ) ทุกมื้อ
             (3) คำนวณยาฉีดอินซูลินตามอาหารและผลระดับน้ำตาล และฉีดยาอินซูลิน (เกือบ) ครบทุกมื้อ
             (4) รับประทานอาหารตามที่คำนวณ และมีสารอาหารเหมาะสม ส่งผลให้ มีระดับน้ำตาลสะสม เอวันซี ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา
             (อย่างน้อย 3 ครั้งห่างกัน 3-4 เดือนติดต่อกัน) ต่ำกว่า 7.5 %

         3. มีการตรวจประจำปี น้ำหนัก การเจริญเติบโต อยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่อ้วน หรือผอมกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ตามวัย และตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนประจำปีครบถ้วน ตา ไต ผลเลือดที่จาเป็น ตามเกณฑ์กำหนด และผลอยู่ในเกณฑ์ดี

         4. ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน ดีเคเอ และไม่มีภาวะน้ำตาลต่ารุนแรง ในปีที่ผ่านมา

         5. มีการแสดงถึงความร่วมมือของครอบครัวที่ให้กำลังใจต่อกันในด้านสุขภาพ การเรียนและดำเนินชีวิต โดยการเขียนเรียงความ
         และ/หรือ วาดรูปประกอบ ให้เข้าใจได้

 

         ผู้สมัครจะต้องส่งเอกสาร ดังนี้

         1. หนังสือรับรองจากแพทย์ผู้รักษา มี ข้อมูล ในข้อ 1-4 ให้ครบถ้วน พร้อมลายเซ็น ชื่อ นามสกุล และ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อสามารถสอบถามได้

         2. เอกสารประกอบเรื่องเล่า ข้อ 5 ไม่น้อยกว่า 3-5 หน้า A4 ภายใน วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562

                   รางวัลที่ 1      10,000 บาท
                   รางวัลที่ 2        6,000 บาท
                   รางวัลที่ 3        4,000 บาท

 

         สำหรับเกณฑ์การประกวดปีที่ 2 (2562-2563) จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหลัง มกราคม 2562

 

         หมายเหตุ คณะกรรมการสมาคมฯ และผู้เชี่ยวชาญจะตัดสิน โดยมีหลักการที่ผู้เป็นเบาหวานและครอบครัว สามารถอยู่ร่วมกัน เกื้อกูลกัน และแบ่งปันองค์ความรู้ในการดูแลตนเองด้านสุขภาพ ผู้เป็นเบาหวาน สามารถควบคุมภาวะแทรกซ้อน เฉียบพลัน และระยะยาว ประสบความสำเร็จในการเรียน การอยู่ ร่วมกับผู้อื่นและการทำงาน และผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นข้อยุติ

 

หรือคลิก URL ด้านล่างนี้ เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

 การประกวดกิจกรรมวันเบาหวานโลกประจำปี 2561-2562

เอกสารดาวน์โหลด

 

     

เข้าใจเบาหวานประเมินความเสี่ยงเบาหวานน้ำตาล


วันเบาหวานโลก


สถิติ


บริจาค


วารสารเบาหวาน


วงล้อดัชนีน้ำตาล


เครือข่ายชมรมเบาหวาน

 

 เครือข่ายบริบาลและการลงทะเบียนเบาหวานชนิดที่ 1 และเบาหวานวินิจฉัยก่อนอายุ 30 ปี

Thai-Type 1 Diabetes and Diabetes diagnosed Age before 30 years Registry, Care and Network (T1DDAR CN) เครือข่าย T1DDAR CN

คู่มือ


สื่อการสอน T1DDAR CN และ
DSME module


สมัครสมาชิก

รู้จักเรา "T1DDAR CN"


ประมวลภาพกิจกรรม


หนังสือ


T1DDAR CN DASH BOARD

 

 

โครงการ For Your Sweetheart ประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทุกคนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของโรคเบาหวาน และโรคหัวใจโดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และครอบครัวทราบถึงความเสี่ยงของโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด พร้อมทั้งให้ความรู้กับบุคคลใกล้ชิด เพื่อที่จะสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกวิธีรวมไปถึงการเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้

 

  


 
 
 
 
 

                       

   

 

521248
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
217
1446
1663
10814
1663
469778
521248

Your IP: 44.192.115.114
2023-10-02 02:28