Copyright 2023 - Custom text here

2.1 การประกวดกิจกรรมการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ในครอบครัว

        (ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี) ขอเชิญชวนทุกครอบครัวที่สนใจเข้าร่วมประกวดกิจกรรมการป้องกันและ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ในครอบครัว เกณฑ์ครอบครัวที่ส่งประกวดประกอบด้วย

           - ตั้งแต่ 2 รุ่นอายุขึ้นไป ที่ต่างรุ่นอายุ (เช่น ปู่ ย่า ตายาย/ พ่อ แม่/ ลูก)
           - สมาชิกในครอบครัวอย่างน้อย 3 คน

 

        กิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

        ระยะแรก   เริ่มกิจกรรมก่อน 15 ต.ค. 61

                เป็นการเก็บข้อมูลพื้นฐานของสมาชิก ได้แก่ อายุ น้ำหนักตัว ส่วนสูง รอบเอว พร้อมภาพถ่าย ทั้งตัว ด้านตรงและด้านข้าง ผลตรวจน้ำตาลในเลือดและอื่นๆ และเริ่มกิจกรรมการดำเนินงาน การป้องกันเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน  กำหนดส่ง ระยะแรก วันที่ 15 ม.ค. 62

                รางวัลในระยะแรก ครอบครัวที่ส่งประกวด และผ่านการพิจารณา 20 ครอบครัวแรก จะได้รับเงินสนับสนุนเบื้องต้น ครอบครัวละ 3,000 บาท ครอบครัวที่ผ่านการพิจารณาและไม่ผ่าน สามารถดำเนินการต่อ เพื่อชิงรางวัลในระยะที่สองได้ เมื่อสิ้นสุดโครงการระยะที่สอง

 

        ระยะที่สอง   เริ่มกิจกรรม 1 ม.ค. 62

                ทุก 3 เดือน จะต้องส่งบันทึกการทำกิจกรรมทางกาย/การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค (ส่งบันทึกให้สมาคมฯ ทุก 3 เดือน) สามารถส่งได้ทั้งกระดาษและโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลได้ที่ www.dmthai.org สิ้นสุดโครงการ 31 ธ.ค. 62 กำหนดส่งเอกสารภายในวันที่ 15 ม.ค. 63 ประกาศผลภายใน 28 ก.พ. 63

 

                ตัวชี้วัด น้ำหนักตัว รอบเอว รอบพุง ความดันโลหิต ชีพจร (เปอร์เซ็นต์ไขมัน และความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อ ในกรณีที่สามารถวัดได้) ผลตรวจน้ำตาลในเลือดและอื่นๆ และผู้ที่ได้รับรางวัล จะต้องมารับรางวัลด้วยตนเองในวันประชุมใหญ่สามัญประจาปีของสมาคมฯ ในเดือน มี.ค. 62 และ มี.ค. 63

                รางวัลในระยะที่สอง

                รางวัลที่ 1    10,000 บาท
                รางวัลที่ 2      6,000 บาท
                รางวัลที่ 3      4,000 บาท

 

หรือคลิก URL ด้านล่่างนี้ เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

  แบบฟอร์มบันทึกพฤติกรรมสุขภาพ

เอกสารดาวน์โหลด

 ใบสมัครการประกวดกิจกรรม การป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานฯ

เอกสารดาวน์โหลด

  การประกวดกิจกรรมวันเบาหวานโลกประจำปี 2561-2562

เอกสารดาวน์โหลด

     

เข้าใจเบาหวานประเมินความเสี่ยงเบาหวานน้ำตาล


วันเบาหวานโลก


สถิติ


บริจาค


วารสารเบาหวาน


วงล้อดัชนีน้ำตาล


เครือข่ายชมรมเบาหวาน

 

 เครือข่ายบริบาลและการลงทะเบียนเบาหวานชนิดที่ 1 และเบาหวานวินิจฉัยก่อนอายุ 30 ปี

Thai-Type 1 Diabetes and Diabetes diagnosed Age before 30 years Registry, Care and Network (T1DDAR CN) เครือข่าย T1DDAR CN

คู่มือ


สื่อการสอน T1DDAR CN และ
DSME module


สมัครสมาชิก

รู้จักเรา "T1DDAR CN"


ประมวลภาพกิจกรรม


หนังสือ


T1DDAR CN DASH BOARD

 

 

โครงการ For Your Sweetheart ประเทศไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทุกคนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของโรคเบาหวาน และโรคหัวใจโดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และครอบครัวทราบถึงความเสี่ยงของโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด พร้อมทั้งให้ความรู้กับบุคคลใกล้ชิด เพื่อที่จะสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกวิธีรวมไปถึงการเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้

 

  


 
 
 
 
 

                       

   

 

521221
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
190
1446
1636
10814
1636
469778
521221

Your IP: 44.192.115.114
2023-10-02 02:14