Copyright 2019 - สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ระวังน้ำตาลแฝงจาก..เครื่องดื่มดับกระหาย.. ในฤดูร้อน

 

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เมื่อเข้าฤดูร้อง ช่วงเดือนเมษาอย่างนี้ หลายคนมักจะหาเครื่องดื่มเย็นมาดับกระหาย  แต่ท่านทราบหรือไม่ว่า เครื่องดื่มท่านเลือกมาดื่มนั้นมีน้ำตาลแฝงอยู่มากน้อยเพียงใด บางชนิดมีปริมาณเท่ากับท่านรับประทานข้าวเกือบ 5 ทัพพีทีเดียว  ดิฉันจึงนำข้อมูลจากโครงการคนไทยไร้พุง มาแบ่งปันให้ทุกท่านรู้เท่าทันกับน้ำตาลที่ซ้อนอยู่ในเครื่องดื่มที่ดับกระหาย เพื่อจะได้ระวังและมีสุขภาพที่ดี

ที่มาของเนื้อหา http://www.raipoong.com/content/detail.php?section=12&category=30&id=476

f t g m

ภาคี

 

                       

 

ค้นหา