Copyright 2019 - สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ไขมัน..ดี../..ไม่ดี.. เลือกอย่างไร?

ถ้าได้ยินคำว่า ...ไขมัน.... หลายคนคงกลัวเพราะคิดว่ามันจะนำมาซึ่งความอ้วน แต่จริงๆแล้วไขมันนั้นก็เป็นหนึ่งในอาหารหลัก 5 หมู่ที่ร่างกายต้องกาย เพียงแต่เราต้องเลือกรับประทานไขมันในปริมาณที่เหมาะสม และเลือกไขมันที่ดี     เพื่อให้ท่านผู้อ่านเข้าใจมากขึ้นผู้เขียนจึงนำเนื้อหาในหัวข้อ  “ไขมันกินได้เลือกให้ถูกกินให้พอดี”  จาก เครื่อข่ายคนไทยไร้พุง    เพื่อเป็นความรู้ในการรับประทานไขมันที่ถูกต้องในอาหารมื้อต่อๆไปนะคะ

 

ที่มาเนื้อหาจาก http://www.raipoong.com/content/detail.php?section=12&category=17&id=378

 

f t g m

ภาคี

 

                       

 

ค้นหา