Copyright 2019 - สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

“หวาน” จับใจ

 

มาทดสอบดูว่า  ความหวานจับใจคุณแล้วหรือยัง

ดิฉันเอาบทความหนึ่งที่ได้ไปอ่านเจอ ของ ผศ.ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล ที่มีชื่อเรื่องน่าสนใจว่า “หวานจับใจ” ซึ่งความหมายถึงว่าความชอบในรสชาติหวานได้เข้ามาจับและติดอยู่ในใจของผู้ที่ชื่นชอบความหวาน จนอาจเรียกได้ว่าติดความหวาน   ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่คนไทยบริโภคน้ำตาลเพิ่มมากขึ้น   ในบทความนี้ได้แนะนำ 7 วิธีที่จะช่วยให้เรานำความหวานออกไปจากใจได้  โดยติดตามบทความนี้ได้จาก

http://www.raipoong.com/content/detail.php?section=10&category=34&id=462

f t g m

ภาคี

 

                       

 

ค้นหา