Copyright 2019 - สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ไม่มีเวลาออกกำลังกายจริงหรือ?

ไม่มีเวลาออกกำลังกายจริงหรือ?

คำว่า ‘ไม่มีเวลาออกกำลังกาย’ เป็นคำพูดติดปากของใครหลายๆคน  เนื่องจากการใช้ชีวิตแบบสังคมเมื่องในปัจจุบันทำให้ต้องรีบเร่ง  จึงได้นำรูปภาพจากหมอผิง มาเพื่อให้ท่านลองหยุดคิดดูสักนิดเพื่อหาโอกาสที่เหมาะสมในช่วงสั้นๆ ที่จะออกกำลังกายให้สุขภาพที่แข็งแรงกันเถอะนะคะ

f t g m

ภาคี

 

                       

 

ค้นหา