Copyright 2019 - สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เบาหวาน..ตั้งครรภ์ได้ไหม

หญิงที่เป็นเบาหวานอยู่แล้ว หากต้องการมีบุตร ควรปฏิบัติดังนี้ ก่อนตั้งครรภ์

1. ควรคุมน้ำตาลให้ปกติ  โดยรักษาระดับให้น้ำตาลสะสม (HbA1c) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 6.5 เพื่อลดโอกาสการเกิดเด็กพิการในครรภ์ เช่น หัวเล็ก หัวใจพิการ

2. ตรวจเบาหวานขึ้นตา และรักษาให้ดีก่อน

3. รับประทานวิตามิน folic อย่างน้อย 400ไมโครกรัม ต่อวัน

4. ระวังยาที่ห้ามรับประทานตอนตั้งครรภ์ เช่น ยาลดความดัน กลุ่ม ACEI, ARB และยาลดไขมันกลุ่ม statin

ปรึกษาหมอเบาหวาน ก่อนตั้งครรภ์.....นะคะ

f t g m

ภาคี

 

                       

 

ค้นหา