Copyright 2019 - สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เกณฑ์การเพิ่มน้ำหนักของหญิงตั้งครรภ์

 

 

เกณฑ์การเพิ่มน้ำหนักของหญิงตั้งครรภ์ ข้อมูลจาก Institute of Medicine: IOM ประเทศสหรัฐอเมริกา 2009

หญิงที่น้ำหนักปกติ ช่วงไตรมาสแรก ควรมีน้ำหนักเพิ่มไม่ถึง 1 กิโลกรัม  ส่วนไตรมาส 2-3 ควรมีน้ำหนักเพิ่ม 350-500กรัม ต่อสัปดาห์

ดังเกณฑ์ตามรูป

 

 

 

 

f t g m

ภาคี

 

                       

 

ค้นหา