Copyright 2019 - สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาวะดื้ออินซูลิน

เบาหวานชนิดที่ 2 เกิดจากภาวะดื้ออินซูลิน

อาการที่บ่งบอกถึงภาวะดื้ออินซูลิน ได้แก่ น้ำหนักเกิน มีถุงน้ำรังไข่ หรือรอยปื้นดำที่ผิวหนังที่เรีกว่า acanthosis nigricans

อะแคนโทสิสนิกริแคน เป็นปื้นน้ำตาลอ่อนจนถึงดำ ที่บริเวณคอ ข้อพับ รักแร้ ขาหนีบ มักพบในคนอ้วน รับประทานอาหารหวานหรือจำพวกแป้งปริมาณมาก ซึ่งบ่งบอกว่าอาจมีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานในอนาคต

ท่านใด มีรอยปื้นแบบนี้ ควรตรวจหาเบาหวาน ออกกำลังกาย ลดน้ำหนัก รับประทานอาหารสุขภาพ เพื่อลดภาวะดื้ออินซูลิน และลดโอกาสเกิดเบาหวานในอนาคต

 

f t g m

ภาคี

 

                       

 

ค้นหา