You are here

ไขมันในช่องท้อง เครื่องดื่ม เครื่องดื่มที่เติมน้ำตาล

การศึกษาแบบสังเกตไปข้างหน้าวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มเครื่องดื่มที่เติมน้ำตาลให้หวาน (sugar-sweetened beverage; SSB) กับการเปลี่ยนแปลงของไขมันในช่องท้อง การศึกษานี้ติดตามอาสาสมัคร 1003 คน อายุเฉลี่ย 45 ปี เอกซเรย์คอมพิวเตอร์วัดไขมันในช่องท้องที่ 1 และ 6 ปี พบว่า...