You are here

acanthosis

เบาหวานชนิดที่ 2 เกิดจากภาวะดื้ออินซูลิน อาการที่บ่งบอกถึงภาวะดื้ออินซูลิน ได้แก่ น้ำหนักเกิน มีถุงน้ำรังไข่ หรือรอยปื้นดำที่ผิวหนังที่เรีกว่า acanthosis nigricans อะแคนโทสิสนิกริแคน เป็นปื้นน้ำตาลอ่อนจนถึงดำ ที่บริเวณคอ ข้อพับ รักแร้ ขาหนีบ มักพบในคนอ้วน รับประทานอาหารหวานหรือจำพวกแป้งปริมาณมาก...