You are here

น้ำตาล

หนังสือเรื่อง น้ำตาล สุขภาพ และการจัดการที่เหมาะสม เขียนโดย ทพญ.จันทนา อึ้งชูศักดิ์ กล่าวถึง พฤติกรรมการบริโภคของคนไทย น้ำตาลกับสุขภาพ ผลกระทบในเชิงเศรษฐศาสตร์และคุณภาพชีวิต ข้อกำาหนดและเกณฑ์ที่เหมาะสมของน้ำตาลในอาหาร หลักฐานที่แสดงถึงผลการดำเนินการตามนโยบายทางด้านโภชนาการในโรงเรียน...
เราบริโภคน้ำตาลในปริมาณมหาศาลแบบไม่รู้สึกตัว คุณทราบไหมว่า ในหนึ่งวันเราบริโภคน้ำตาลมากแค่ไหน อันตรายจากการบริโภคน้ำตาลมีชี้แจงในคลิปวีดีโอ