You are here

ยาฉีดอินซูลิน

ประชาสัมพันธ์ จำหน่ายหนังสือคู่มือการฉีดยาอินซูลิน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง พร้อมแถมแผ่น cd ประกอบการสอน เช่น อินโฟกราฟฟิกแปดเรื่อง วิดีโอ และ แอนนิเมชั่น 5 เรื่อง เช่น องค์ประกอบปากกาฉีดอินซูลิน การเตรียมและฉีดอินซูลิน เป็นต้น ราคาเล่มละ 200 บาท ไม่รวมค่าจัดส่ง
รู้ยัง....วิธีเก็บยาฉีดอินซูลินลดระดับน้ำตาล - เก็บยาฉีดอินซุลินในตู้เย็น ที่อุณหภูมิ 2 ถึง8 องศาเซลเซียส โดยเก็บในช่องด้านในตู้เย็น ไม่วางไว้ช่องแข็งหรือ ประตูของตู้เย็น - ยาฉีดที่ยังไม่เปิด มีอายุจนถึงวันหมดอายุที่ระบุที่ฉลากยา - หากเปิดใช้แล้วจะหมดอายุใน 28 วัน หลังเปิดใช้ -...