You are here

สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติ ออกแนวปฏิบัติการดูเเลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน http://www.idf.org/sites/default/files/attachments/DV0117-diabetic-foot.pdf เน้นการเลือกรองเท้า การตรวจเท้า
Diabetes voice
6 เมษายน 2560
สหพันธ์เบาหวานนานาชาติ (International Diabetes Federation, IDF) กำหนดจัด World Diabetes Congress ที่เมืองอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2560 ในการประชุมนี้มีการจัด Young
-
4 เมษายน 2560
-
กลไกการเกิดเบาหวานชนิดที่2 รูปแสดง Pathophysiological defects contributing to glucose intolerance in type 2 diabetes (the “ominous octet") ภาพจาก http://www.mdedge.com/jfp/custom/pathophysiology-type
Journal of family medicine
3 เมษายน 2560
ประชาสัมพันธ์ จำหน่ายหนังสือคู่มือการฉีดยาอินซูลิน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ฉบับพิมพ์ครั้งที่สอง พร้อมแถมแผ่น cd ประกอบการสอน เช่น อินโฟกราฟฟิกแปดเรื่อง วิดีโอ และ แอนนิเมชั่น 5 เรื่อง เช่น
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
20 มีนาคม 2560
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน ด้วยสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน ตำแหน่ง ธุรการ จำนวน 1
-
17 มีนาคม 2560
-

Pages