You are here

IDF Clinical practice recommendation on diabetic foot 2017 https://www.idf.org/component/attachments/attachments.html?id=1142&task=... https://onedrive.live.com/?cid=984970be6328f646&id=
IDF
20 มิถุนายน 2560
รับจำนวนจำกัด การประชุมวิชาการประจำปี 2560 “Thai Diabetes CPG” ในวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2560 เวลา 07.30 - 15.30 น. ณโรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทรกรุงเทพมหานคร มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับแพทย์ (CME) 3.5
-
19 มิถุนายน 2560
-
การประกวดและให้ทุนโครงการรณรงค์วันเบาหวานโลก ๒๕๖๐ หัวข้อ "นานามิติของผู้หญิงกับเบาหวาน" แนวทางการสนับสนุนการจัดทำโครงการ 1. สมาคมโรคเบาหวานฯ มีทุนสนับสนุนการจัดทำและดำเนินโครงการ ทุนละ 10,000-40,000
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทสไทย
7 มิถุนายน 2560
ตามที่สมาพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก เพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญของวันสตรีสากลในวันที่ 8 มีนาคม สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ (International Diabetes
IDF 2017
7 มิถุนายน 2560
คนที่เป็นเบาหวาน เพราะเหตุใดจึงเป็นโรคของหลอดเลือดตีบ และทำไมบางคนเป็นโรคหลอดเลือดตีบที่หัวใจ บางคนเป็นโรคหลอดเลือดตีบที่สมอง หรือ บางคนมีปัญหาหลอดเลือดตีบที่ขา วันนี้มีเฉลยค่ะ
-
4 มิถุนายน 2560

Pages