You are here

รับจำนวนจำกัด การประชุมวิชาการประจำปี 2560 “Thai Diabetes CPG” ในวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2560 เวลา 07.30 - 15.30 น. ณโรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทรกรุงเทพมหานคร มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับแพทย์ (CME) 3.5
-
19 มิถุนายน 2560
-
การประกวดและให้ทุนโครงการรณรงค์วันเบาหวานโลก ๒๕๖๐ หัวข้อ "นานามิติของผู้หญิงกับเบาหวาน" แนวทางการสนับสนุนการจัดทำโครงการ 1. สมาคมโรคเบาหวานฯ มีทุนสนับสนุนการจัดทำและดำเนินโครงการ ทุนละ 10,000-40,000
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทสไทย
7 มิถุนายน 2560
ตามที่สมาพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก เพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญของวันสตรีสากลในวันที่ 8 มีนาคม สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ (International Diabetes
IDF 2017
7 มิถุนายน 2560
คนที่เป็นเบาหวาน เพราะเหตุใดจึงเป็นโรคของหลอดเลือดตีบ และทำไมบางคนเป็นโรคหลอดเลือดตีบที่หัวใจ บางคนเป็นโรคหลอดเลือดตีบที่สมอง หรือ บางคนมีปัญหาหลอดเลือดตีบที่ขา วันนี้มีเฉลยค่ะ
-
4 มิถุนายน 2560
งานประชุม IDF ที่อาบูดาบี ธันวาคม 2017 ท่านที่สนใจสามารถร่วมเดิน-วิ่ง 5 กิโลเมตร ได้ในวันพุธ ที่ 6 ธันวาคม The IDF 5K brings together IDF Congress delegates and citizens of Abu Dhabi to participate
IDF
4 มิถุนายน 2560

Pages