You are here

วารสารเบาหวาน 2560 ปีที่49-2 เนื้อหาของวารสารฉบับนี้เริ่มต้นด้วยบทความ “สถานการณ์เด็กอ้วนในประเทศไทย” ข้อมูลเหล่านี้สนับสนุนว่าสิ่งแวดล้อมและ/หรือวิถีชีวิตของคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในชนบท
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
16 กันยายน 2560
ดาวโหลดวารสารเบาหวาน ผ่านอีบุ๊ค ตามลิงค์ ภาพหน้าปกเป็นรูปที่สมาคมฯ ใช้สําหรับรณรงค์เนื่องในวันเบาหวานโลกปี 2559 ท่ีผ่านมาพร้อมคําขวัญวันเบาหวานโลก“เบาหวาน.....รู้จักเพื่อป้องกันรู้ทันเพื่อควบคุม”
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
16 กันยายน 2560
14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก ปีนี้ ธีม ธีมผู้หญิงกับเบาหวาน ในปัจจุบันมีผู้หญิงมากกว่า 199 ล้านคนที่เป็นเบาหวาน คาดว่าจำนวนนี้จะเพิ่มเป็น 313 ล้านคนในปีพ.ศ. 2583
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
12 กันยายน 2560
วัดความดันโลหิตทุกครั้งที่ผู้ป่วยมาตรวจที่โรงพยาบาล/คลินิค หากความดันโลหิต ≥140/90 mmHg ควร เช็คอีกครั้งในวันถัดมา (ภายใน1เดือน) เพื่อยืนยันการเป็นโรคความดันโลหิตสูง
diabetes care 2017
5 กันยายน 2560
world obesity day ตรงกับวันที่ 11 ตุลาคม ของทุกปี มาร่วมกันลดความอ้วน เพื่อลดโรคแทรกจากความอ้วนกันนะคะ ปีนี้เน้นโฟกัสการหาคนอ้วนและตรวจเพิ่มเติมรวมถึงรักษาโรคอ้วน เพื่อป้องกันโรคแทรกจากความอ้วน This
worldobesity.org
4 กันยายน 2560

Pages