You are here

วีดีโอ

แค่ขยับ เท่ากับออกกำลัง ใช้อุปกรณ์ง่ายๆ ทำได้ในออฟฟิศ
เครือข่ายคนไทยไร้พุง
27 กุมภาพันธ์ 2559
.....มาขยับเพื่อสุขภาพกัน..... ทุกคนมีกิจกรรมมากมายในชีวิตประจำวันเรา ถ้าเราปรับเปลี่ยนเพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่าง ก็จะทำให้สุขภาพเราดีขึ้นได้ เลี่ยงการนั่งอยู่กับที่นานเกิน 90 นาที
https://www.youtube.com/watch?v=Qaawn2P8lmg
20 มกราคม 2559
-
น้ำตาลหายาก rare sugar จากจังหวัด kagawa ประเทศญี่ปุ่น
ดูให้รู้ thaiPBS
6 มกราคม 2559
การออกกำลังกายแบบไหนที่เหมาะกับคุณเอ่ย? การออกกำลังกาย หรือเพิ่มการเคลื่อนไหวของร่างกายนั้นนับว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการทำให้ร่างกายแข็งแรงและช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน จึงได้นำ
https://www.youtube.com/watch?v=oYCtR3dW2rM
4 ธันวาคม 2558
ยาต้ม ยาหม้อ ยาชุด ยาลูกกลอน .....อาจมีอันตราย บางอย่างผสมสเตียรอยด์ ทำให้บวมฉุ เป็นเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ติดเชื้อง่าย กระดูกหัก เป็นต้น บางอย่างทำให้ไตวาย ตับวาย รักษาไม่หาย สูญเสียอวัยวะตลอดไป
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
13 พฤศจิกายน 2558
-

Pages