You are here

ข้อมูลและบทความสุขภาพ

สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ
14 พฤศจิกายน 2556
พบกับสาระความรู้และกิจกรรมสนุกสนาน งานนี้มี อ๋อม บอม คุณชายรัชชานนท์ และหมอก้อง
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ
5 พฤศจิกายน 2556
กทม.ร่วมกับสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี เชิญชวนประชาชนผู้สนใจร่วมคัดกรองโรคเบาหวานได้ที่ซุ้มกิจกรรมวันเบาหวาน โลกที่บิ๊กซี 6 สาขาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ
3 พฤศจิกายน 2556
ชมรายการทางทีวีวันที่ 11 พย. 2556 เวลา 7.00 น.เป็นต้นไป และชมภาพชุดกิจกรรมวันที่ได้ที่หน้ากิจกรรม
สมาีคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ
2 พฤศจิกายน 2556

Pages