You are here

ข้อมูลและบทความสุขภาพ

เทศกาลกินเจปีนี้ มีหนังสือดีมาแนะนำ ชื่อ"เมนูคู่ครัว อาหารเจสู่สุขภาพ" จัดทำโดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีตำราอาหารน่ารับประทาน ที่ถูกสุขอนามัยหลายอย่างเช่น ขาหมูเจ เต้่าหู้น้ำแดง ปลายำ
สมาคมโรคเบาหวานแ่ห่งประเทศไทย
13 ตุลาคม 2556
ไตเสื่อมเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวาน บทความนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการชะลอความเสื่อมของไตที่สามารถ ทำได้ด้วยการเลือกรับประทานชนิดของอาหารอย่างชาญฉลาด คัดมาจากวารสารสมาคมโรคเบาหวานฯ
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย
13 ตุลาคม 2556
การตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองเป็นหนึ่งในยุทธวิธีที่ช่วย ให้ผู้ที่เป็นเบาหวานได้เรียนรู้ถึงปัจจัยที่มีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือด ของตนเองในช่วงต่างๆของวัน เช่นก่อนรับประทานอาหารในมื้อต่างๆ
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ
8 ตุลาคม 2556
โรคเบาหวานคืออะไร: โรคเบาหวานคือโรคที่เซลร่างกายมีความผิดปรกติในขบวนการเปลี่ยนน้ำตาลในเลือดให้เป็น พลังงาน เมื่อน้ำตาลไม่ได้ถูกใช้จึงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นกว่าระดับผิดปรกติ
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ
4 สิงหาคม 2556
โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องได้รับการรักษาต่อเนื่อง
สมาคมเบาหวานแห่งประเทศไทย
1 สิงหาคม 2556

Pages