You are here

อาหาร

เคล็ดลับความอร่อยอย่างปลอดภัย ในร้านอาหาร เช่น เลือกเมนู ต้มนึ่ง แทนการทอด สร้างสรรค์เมนูด้วยอาหารหลากหลาย สั่งอาหารในสัดส่วนพอเหมาะ เคี้ยวช้าๆทีละคำ ใส่ใจรสชาติอาหาร นิพนธ์ โดย ผศ.ดร.วันทนีย์
สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
30 กรกฎาคม 2559
รับประทานอาหารหลากหลาย ในสัดส่วนที่เหมาะสม http://www.raipoong.com/media/news_file/390-foodexchange_in_rez-20141105... http://www.raipoong.com/media/news_file/390-foodexchange_out_rez-2014110... http
สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย เครือข่ายคนไทนไร้พุง
12 กรกฎาคม 2559
การเลือกอาหาร “ อิ่มนาน ” ช่วยลดน้ำหนักได้จริงเหรอ หลายครั้งท่านผู้อ่านอาจจะเคยรู้สึกว่าเพิ่งทานข้าวไปไม่นานหิวอีกแล้ว และสิ่งที่ตามมาคือการหาอะไรสักอย่างเข้าปากเพิ่มระหว่างวันเพื่อแก้ความรู้สึกหิว
ที่มาขอเนื้อหาและรูปภาพ โครงการคนไทยไร้พุง พญ.ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล (หมอผิง) http://www.raipoong.com/content/detail.php?section=10&category=34&id=372
21 มิถุนายน 2559
-
CNN ประกาศให้ผู้บริโภค อ่านฉลากโภชนาการก่อนซื้อเครื่องดื่ม เนื่องจากมีปริมาณน้ำตาลแฝงในเครื่องดื่มเป็นปริมาณมาก ซึ่งส่งผลให้เกิดโรคเบาหวาน อ้วน และโรคแทรกซ้อนทางหลอดเลือดอื่นๆในอนาคต
โปแตสเซียมเป็นเกลือแร่ชนิดหนึ่ง พบมากในผักและผลไม้ ในภาวะที่ไตวายความสามารถในการขับโปแตสเซียมจะลดลง ถ้าร่างกายมีโปแตสเซียมในเลือดสูงมากเกินไปจะส่งผลต่อหัวใจ ทำให้หัวใจเต้นผิดปกติ
วารสารเบาหวาน ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2551 โดย ฐิติพร ณานวังคะ
13 มีนาคม 2559

Pages