You are here

อาหาร

สุภาษิตไทยกล่าวเอาไว้ว่า “ตักบาตรอย่าถามพระ” ปัจจุบัน เรานิยมเลือกอาหารตักบาตรให้พระท่านเต็มที่ทั้งอาหารคาว หวาน ที่มีรสชาติ หวาน มัน เค็ม เผ็ด ครบเครื่อง จนบางครั้งลืมคิดไปว่า อาหารเหล่านั้น
เคล็ดลับความอร่อยอย่างปลอดภัย ในร้านอาหาร เช่น เลือกเมนู ต้มนึ่ง แทนการทอด สร้างสรรค์เมนูด้วยอาหารหลากหลาย สั่งอาหารในสัดส่วนพอเหมาะ เคี้ยวช้าๆทีละคำ ใส่ใจรสชาติอาหาร นิพนธ์ โดย ผศ.ดร.วันทนีย์
สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
30 กรกฎาคม 2559
รับประทานอาหารหลากหลาย ในสัดส่วนที่เหมาะสม http://www.raipoong.com/media/news_file/390-foodexchange_in_rez-20141105... http://www.raipoong.com/media/news_file/390-foodexchange_out_rez-2014110... http
สมาคมนักกำหนดอาหารแห่งประเทศไทย เครือข่ายคนไทนไร้พุง
12 กรกฎาคม 2559
การเลือกอาหาร “ อิ่มนาน ” ช่วยลดน้ำหนักได้จริงเหรอ หลายครั้งท่านผู้อ่านอาจจะเคยรู้สึกว่าเพิ่งทานข้าวไปไม่นานหิวอีกแล้ว และสิ่งที่ตามมาคือการหาอะไรสักอย่างเข้าปากเพิ่มระหว่างวันเพื่อแก้ความรู้สึกหิว
ที่มาขอเนื้อหาและรูปภาพ โครงการคนไทยไร้พุง พญ.ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล (หมอผิง) http://www.raipoong.com/content/detail.php?section=10&category=34&id=372
21 มิถุนายน 2559
-
CNN ประกาศให้ผู้บริโภค อ่านฉลากโภชนาการก่อนซื้อเครื่องดื่ม เนื่องจากมีปริมาณน้ำตาลแฝงในเครื่องดื่มเป็นปริมาณมาก ซึ่งส่งผลให้เกิดโรคเบาหวาน อ้วน และโรคแทรกซ้อนทางหลอดเลือดอื่นๆในอนาคต

Pages