You are here

เบาหวานในหญิงตั้งครรภ์

หญิงที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ ส่วนมากจะมีระดับน้ำตาลในเลือดกลับสู่ปกติ หลังคลอด คำแนะนำที่ควรปฏิบัติ มีดังนี้ 1. หลังคลอดมักหยุดยาฉีดอินซูลินได้ อย่างไรก็ดี
สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ
18 กันยายน 2558
เป้าหมายของการรักษาเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ คือ ควบคุมระดับน้ำตาลให้ปกติ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทั้งต่อมารดาและลูกในครรภ์ เช่น คลอดก่อนกำหนด ครรภ์เป็นพิษ คลอดยาก ทารกในครรภ์มีขนาดตัวใหญ่
Diabetes care 2015
9 กันยายน 2558
-
การคัดกรองเบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ ใช้วิธีทดสอบความทนต่อกลูโคส โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้ 1. ผู้ถูกทดสอบ รับประทานอาหารตามปกติ งดสูบบุหรี่ งดน้ำและอาหารข้ามคืน ประมาณ 10-16 ชั่วโมง (จิบน้ำเปล่าได้) 2.
แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2557
3 กันยายน 2558
-
เบาหวานในหญิงตั้งครรภ์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1. เบาหวานที่เกิดก่อนการตั้งครรภ์ (Pre-gestational diabetes) ผู้ป่วยเป็นเบาหวานก่อนการตั้งครรภ์ ดังนั้น ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานและต้องการตั้งครรภ์
แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2557
2 กันยายน 2558
-

Pages