You are here

งานอบรม/ประชุมวิชาการ

**ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิชาการ ปี 60** ในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ รร.อีสติน แกรนด์ สาทร กทม. สำหรับสมาชิกสมาคม
-
25 กรกฎาคม 2560
-
รับจำนวนจำกัด การประชุมวิชาการประจำปี 2560 “Thai Diabetes CPG” ในวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2560 เวลา 07.30 - 15.30 น. ณโรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทรกรุงเทพมหานคร มีคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับแพทย์ (CME) 3.5
-
19 มิถุนายน 2560
-
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 "Advance in diabetes management" วันศุกรที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จังหวัดสงขลา
-
1 มิถุนายน 2560
-
** ฟรี ** รับจำนวนจำกัด การอบรมเชิงปฏิบัติการ Insulin Therapy in Special Situations ครั้งที่ 1 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 รร.ไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี ปิดรับสมัครภายในวันที่ 3 เมษายน 2560 ครั้งที่ 2
-
16 มีนาคม 2560
-
*ฟรี* รับจำนวนจำกัด เพียง 100 ท่าน การอบรมเชิงปฏิบัติการ Advance in diabetes management ครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล จ.สงขลา ปิดรับสมัครวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
-
7 มีนาคม 2560
-

Pages