Copyright 2019 - สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ฟิตหุ่นอย่างปลอดภัย ฉบับคนรู้ใจผู้เป็นเบาหวาน (  EP2: ท่าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานและโรคหัวใจ )

https://www.youtube.com/watch?v=RF4hHnvjneY

โครงการ For Your Sweetheart เรารู้ดีว่า สาเหตุการเสียชีวิตอันดับ ของผู้ป่วยโรคเบาหวานเกิดจากโรคหัวใจและหลอดเลือด การออกกำลังกายเป็นเรื่องสำคัญ
ที่อยากให้ทำกันสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของหัวใจให้กลับมาเท่าคนปกติ แต่ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยญชาญด้าน เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรคหัวใจ
เพื่อขอคำแนะนำในการออกกำลังกายก่อนเพื่อหาความหนักหน่วงของการออกกำลังกายที่เหมาะสมของตัวตัวเอง

ติดตามอ่านบทความเกี่ยวกับดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานและโรคแทรกซ้อน เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด เพิ่มเติมได้ที่
https://www.foryoursweetheart.org  

f t g m

ภาคี

 

                       

 

ค้นหา