Copyright 2019 - สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Display # 

3. ประกวดการจัดกิจกรรมป้องกันเบาหวานและลดความเสี่ยงในชุมชน ในองค์กร ในชมรม และในโรงเรียน เนื่องในวันเบาหวานโลก 2561-2562 ( hits : 771)

      3. ประกวดการจัดกิจกรรมป้องกันเบาหวานและลดความเสี่ยงในชุมชน ในองค์กร ในชมรม และในโรงเรียน เนื่องในวันเบาหวานโลก 2561-2562            การประกวดกิจกรรมป้องกันเบาหวานและลดความเสี่ยง โดยปร...

2. กิจกรรมประกวดสำหรับผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 และ ครอบครัว ( hits : 449)

      2. กิจกรรมประกวดสำหรับผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 และ ครอบครัว เปิดรับสมัคร ครอบครัวเบาหวานชนิดที่ 1 ที่เข้าเกณฑ์ ดังนี้ 1. เป็นครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นเบาหวานชนิดที่ 1 อย่า...

1. การประกวดกิจกรรมการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ในครอบครัว ( hits : 536)

      1. การประกวดกิจกรรมการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ในครอบครัว         การติดตามครอบครัวเบาหวาน และทำการลดปัจจัยเสี่ยงในครอบครัวและมีผลลัพธ์ชัดเจน โดยเป็...

การประกวดกิจกรรมวันเบาหวานโลกประจำปี 2561-2562 ( hits : 1388)

      การประกวดกิจกรรมวันเบาหวานโลกประจำปี 2561-2562         เนื่องด้วยปี 2561 นี้ สมาพันธ์เบาหวานโลก (IDF) ได้กำหนดหัวข้อรณรงค์วันเบาหวานโลก “The Family and Diabetes” (เบาหวานกับครอบครัว) เนื่องจากโรคเบาหวานมีค...

ประกาศผลการประกวด Public Media พร้อมคำขวัญในหัวข้อ The Family and Diabetes เนื่องในวันเบาหวานโลก ปี 2561-2562 ( hits : 768)

          PDF:- คลิกด้านล่าง เพื่อดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม Attachments: ครอบครัวผูกพัน คุ้มกันเบาหวาน[เอกสารดาวน์โหลด]299 kB ...

ขอเชิญร่วมงานวันเบาหวานโลก "เบาหวานกับครอบครัว" วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.00-12.30 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ( hits : 516)

     ขอเชิญร่วมงานวันเบาหวานโลก "เบาหวานกับครอบครัว"วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.00-12.30 น.ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ...

World Diabetes Day 2018 โดยศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเบาหวานฯ ร่วมกับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( hits : 467)

     ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเบาหวาน ฮอร์โมน และเมตะบอลิสมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยร่วมกับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ...

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอเชิญร่วมงานวันเบาหวานโลก "เบาหวานกับครอบครัว The family and diabetes" ( hits : 442)

     คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชขอเชิญร่วมงานวันเบาหวานโลก "เบาหวานกับครอบครัว The family and diabetes"วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.00-12.00 น.ณ พื้นที่ด้านข้างเพชรรัตน์ ชั้น G ...

3. ประกวดการจัดกิจกรรมป้องกันเบาหวานของหน่วยงานต่างๆ หรือชมรมเบาหวาน เนื่องในวันเบาหวานโลก 2561-2562 หัวข้อ The Family and Diabetes (เบาหวานกับครอบครัว) ( hits : 786)

      3. ประกวดการจัดกิจกรรมป้องกันเบาหวานของหน่วยงานต่างๆ หรือชมรมเบาหวาน เนื่องในวันเบาหวานโลก 2561-2562    หัวข้อ The Family and Diabetes (เบาหวานกับครอบครัว)           ขอเชิญหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย          ...

2.2 กิจกรรมประกวดสำหรับผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 และ ครอบครัว ( hits : 463)

      2.2 กิจกรรมประกวดสำหรับผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 และ ครอบครัว           เปิดรับสมัคร ครอบครัวเบาหวานชนิดที่ 1 ที่ เข้าเกณฑ์ ดังนี้           1. เป็นครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวเป็นเบาหวานชน...

f t g m

ภาคี

 

                       

 

ค้นหา