Copyright 2019 - สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จำหน่ายสื่อการสอนและหนังสือต่างๆ

ลำดับ

รูปแบบ

รายการ

1   
หนังสือคำแนะนำการฉีดยาเบาหวาน

สำหรับบุคลากรทางการแพทย์+CD Animation

ราคาหน้าปก 200 บาท/เล่ม
ซื้อ 10 เล่ม ลด 15%  เหลือ 170 บาท
ซื้อ 100 เล่ม ลด 25% เหลือ 150 บาท
2  
หนังสือเมนูอาหารสุขภาพ 5 ภาค

“กิน อยู่ เป็น”

ราคาหน้าปก  250 บาท/เล่ม
ลด 20%  เหลือราคา 200 บาท
3  
รู้จักคาร์บ รู้จักนับ ปรับสมดุล ควบคุมเบาหวาน


ราคาหน้าปก 90 บาท/เล่ม
4  
หนังสือเบาหวานน่ารู้


ราคาหน้าปก 90 บาท/เล่ม
5

   

ฉบับที่ 1             ฉบับที่ 2


วารสารเบาหวานปีที่ 50 ฉบับที่ 1 หรือ ฉบับที่ 2

ราคาเล่มละ 80 บาท
6

   

ฉบับที่ 1             ฉบับที่ 2


วารสารเบาหวานปีที่ 51 ฉบับที่ 1 หรือ ฉบับที่ 2

ราคาเล่มละ 80 บาท
7  
ชีวิตออกแบบได้


ราคาเล่มละ 160 บาท
8  
คู่มือเบาหวานในเด็กและวัยรุ่น


ราคาหน้าปก  150 บาท/เล่ม
ลดราคาพิเศษ เล่มละ 100 บาท
9  
อยู่อย่างไรให้ไกลเบาหวาน


ราคาเล่มละ 175 บาท
10


เสื้อโปโลสีฟ้ารณรงค์วันเบาหวานโลก

ราคาตัวละ 250 บาท

ชาย (ขนาด) รอบอก (นิ้ว) หญิง (ขนาด) รอบอก (นิ้ว)
- - S 32
L 42 M 34
XL 44 L 36
11


เสื้อโปโลสีขาว เครือข่ายชมรมเบาหวานฯ

ราคาตัวละ 290 บาท

ชาย (ขนาด) รอบอก (นิ้ว) หญิง (ขนาด) รอบอก (นิ้ว)
S 38 S 32
M 40 M 34
L 42 L 36
XL 44 XL 38
2XL 46 2XL 40
3XL 48 3XL 42
f t g m

ภาคี

 

                       

 

ค้นหา