ปิด

รู้จักโรคเบาหวาน

8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันผู้หญิงสากล ครั้งนี้ International Diabetes Federation (IDF) ประกาศธีมของวันเบาหวานโลก คือWomen and diabetes - Our right to a ...
ตามที่สมาพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันเบาหวานโลก เพื่อเป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญของวันสตรีสากลในวันที่ 8 มีนาคม ...
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการ“๘๔ พรรษามหาราชันรวมพลังบริบาลผู้เป็นเบาหวานชนิดที่1 เฉลิมพ...
การประกวดและให้ทุนโครงการรณรงค์วันเบาหวานโลก ๒๕๖๐ หัวข้อ"นานามิติของผู้หญิงกับเบาหวาน" แนวทางการสนับสนุนการจัดทำโครงการ 1. สมาคมโรคเบาหวานฯ มีทุนสนับ...
ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่
วารสารเบาหวาน 2560 ปีที่49-2

ข้อมูลน่าสนใจ

ขอเชิญร่วมประกวดการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเบาหวานโลก ปี 2558
แบบประเมินความเสี่ยง
วงล้อดัชนีน้ำตาล

ภาคี